เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ

 

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์

จำนวน

1.

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม2

กันตพร  ยอดไชย

2564

10

2.

การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

เกศศิริ  วงษ์คงคา

2559

20

3.

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม1

กันตพร  ยอดไชย

2564

10

4.

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 

ประทุม  สร้อยวงศ์

2560

10

5.

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม

วิจิตรา  กุสุมภ์

2560

10

6.

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1

วันดี  โตสุขศรี

2559

10 

7.

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2

วันดี  โตสุขศรี

2559

10 

8.

การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก

วิลลาวัลย์ อุดมเกษตร

2558

 20 

9.

การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2

สมพร  ชินโนรส

2561

10

10.

การพยาบาลผู้สูงอายุ : การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ

วณิชา   พึ่งชมพู

2563

20

11.

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล

ผ่องพรรณ  อรุณแสง

2559

10  

 

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.