เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ตำราหลักทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ตำราหลักทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 
ลำดับที่ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จำนวน
1 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม2 กันตพร  ยอดไชย 2564 10
2 การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เกศศิริ  วงษ์คงคา 2559 20
3 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2 เล่ม 1 กันตพร  ยอดไชย 2564 10
4 การพยาบาลอายรศาสตร์ ประทุม  สร้อยวงค์ 2560 10
5 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤษ : แบบองค์รวม วิจิตรา  กุสุมภ์ 2560 10
6 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 วันดี  โตสุขศรี 2559 10
7 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 วันดี  โตสุขศรี 2559 10
8 การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร 2558 20
9 การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 2 สมพร  ชินโนรส 2561 10
10 การพยาบาลผู้สูงอายุ : การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ วณิชา  พึ่งชมพู 2563 20
11 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล ผ่องพรรณ อรุณแสง 2559 10
 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.