เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ก่อนจะเป็นพี่น้องลูกขนไก่ IN SIDE BY SIDE
   ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์ / 2561
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GV1007 ภ-ก 2561 
วิเคราะห์เด็กและเยาวชน
    / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS100 ว- 2557 
คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยในสำหรับข้าราชการ..
    / 2008
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
WX25 ค695 2557 
การศึกษาความสัมพันธ์การกระจยกำลังคนดานสุขภาพกับการป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนไทย..
   จุรีรัตน์ กิจสมพร / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจWA100 จ623ร 2558 
อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์
   Unniappa, Indulal / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB55.A9 อ571อ 2557 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   วารสารเย็บเล่ม ที่ วารสาร(ห้องสมุดหลัก)

    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา
    / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
HM62.T5 ค181 2559 
ร้าวรายในวารวัน= The glass palace
   Ghosh, Amitav / 2561
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว G411ร 2561 
คนหาย= The Leftovers
   เพอร์รอตต้า,ทอม / 2560
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว พ-ค 2560 
ค่อย ๆ ไป แต่ไม่ไกล
   อุรุดา โควินท์ / 2561
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว อ848ค 2561 
ความฝันของฉันทนา
   จันทรา รัศมีทอง / 2560
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว จ279ค 2560 
พบกันในวันเงียบเหงา
   จำลอง ฝั่งชลจิตร / 2561
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส จ217พ 2561 
ฝันให้ไกลแล้วข้ามไปอเมริกา= The walking backpack
   จิรภัทร พัวพิพัฒน์ / 2561
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
E169.Z83 จ497ฝ 2561 
ข้ามทุ่งหิมะ= Cross Country Snow
   เฮมิงเวย์,เออร์เนสต์ / 2560
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ฮ631ข 2560 
บทสนทนาข้ามจักรวาลเรื่องชวนถูกตีหัว
   วินทร์ เลียววาริณ / 2560
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BL51 ว617บ 2560 
กระแสลมฤดูใบไม้ผลิ= The Torrents of Spring
   เฮมิงเวย์,เออร์เนสต์ / 2561
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ฮ631ข 2561 
กะลาสีแห่งนาร์ซิสซัส= The Nigger of the Narcissus
   คอนราด, โจเซฟ / 2561
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ค185ก 2561 
ผจญภัยคลองท่าลาด
   ปริญญา เทวานฤมิตรกุล / 2560
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS570.8 ป458ผ 2560 
รถไฟบางบัวทอง-เขาหลวง-ถ้ำมอง-กล้องถ่ายรูป (BA NG BUA THONG RAILROAD, KHAO LUANG & CAMERA MU..
   เอนก นาวิกมูล / 2560
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS570.8 อ287ร 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [628]   [แสดง 20/12546 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.