เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 20 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดชดเชย
2 19 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดชดเชย
3 28 กรกฎาคม 2563  วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10
4 27 กรกฎาคม 2563  วันหยุดชดเชยสงกรานต์
5 7 กรกฎาคม 2563  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
6 6 กรกฎาคม 2563  วันเข้าพรรษา
7 29 กรกฎาคม 2562  วันหยุดชดเชย ร.10
8 17 กรกฎาคม 2562  วันเข้าพรรษา
9 16 กรกฎาคม 2562  วันอาสาฬหบูชา
10 9 พฤษภาคม 2562  
11 19 เมษายน 2562  วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
12 16 เมษายน 2562  
13 19 กุมภาพันธ์ 2562  
14 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
15 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
16 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
17 26 ตุลาคม ของทุกปี  วันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ร.9
18 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
19 14 ตุลาคม ของทุกปี  วันหยุดชดเชยวันสวรรคต ร.9
20 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
21 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
22 6 มิถุนายน ของทุกปี  
23 5 มิถุนายน ของทุกปี  วันรายอ
24 16 เมษายน ของทุกปี  
25 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
26 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
27 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
28 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
29 2 มกราคม ของทุกปี  
30 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.