เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 20 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดชดเชย
2 19 พฤศจิกายน 2563  วันหยุดชดเชย
3 27 กรกฎาคม 2563  วันหยุดชดเชยสงกรานต์
4 7 กรกฎาคม 2563  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
5 6 กรกฎาคม 2563  วันเข้าพรรษา
6 29 กรกฎาคม 2562  วันหยุดชดเชย ร.10
7 17 กรกฎาคม 2562  วันเข้าพรรษา
8 16 กรกฎาคม 2562  วันอาสาฬหบูชา
9 19 เมษายน 2562  วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
10 16 เมษายน 2562  
11 19 กุมภาพันธ์ 2562  
12 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
13 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
14 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
15 26 ตุลาคม ของทุกปี  วันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ร.9
16 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
17 14 ตุลาคม ของทุกปี  วันหยุดชดเชยวันสวรรคต ร.9
18 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
19 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
20 1 สิงหาคม ของทุกปี  วันอาสาฬหบูชา
21 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
22 6 มิถุนายน ของทุกปี  
23 5 มิถุนายน ของทุกปี  วันรายอ
24 5 มิถุนายน ของทุกปี  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
25 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
26 17 พฤษภาคม ของทุกปี  วันพืชมงคล
27 5 พฤษภาคม ของทุกปี  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
28 4 พฤษภาคม ของทุกปี  วันฉัตรมงคล
29 17 เมษายน ของทุกปี  ชดเชยวันสงกรานต์
30 16 เมษายน ของทุกปี  
31 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
32 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
33 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
34 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
35 4 เมษายน ของทุกปี  วันฉัตรมงคล
36 6 มีนาคม ของทุกปี  วันมาฆบูชา
37 23 มกราคม ของทุกปี  ชดเชยวันตรุษจีน
38 2 มกราคม ของทุกปี  
39 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.