เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

รายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศประจำปี 2565


วารสารทางการพยาบาล (ฉบับภาษาต่างประเทศ) ประจำปี 2565
ที่บอกรับเป็นสมาชิก ดังนี้

 
ลำดับ รายชื่อ รูปแบบ Print/Online แหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
1

Medsurg   Nursing     

Print/Online

ฐานข้อมูล Cinahl

2

Public Health Nursing  

Print/Online

ฐานข้อมูล Cinahl

3

Nursing Research   

Print/Online

ฐานข้อมูล Cinahl

4

Journal of Obstetric, Gynecologic  and Neonatal Nursing

Print/Online

ฐานข้อมูล Cinahl

5

Journal of Gerontolgical Nursing   

Print/Online

ฐานข้อมูล Cinahl

6

Journal of Nursing  Education  

Print/Online

ฐานข้อมูล Cinahl

7

Journal of Psychosocial Nursing &Mental Health Services

Print/Online

ฐานข้อมูล Cinahl

8

Pediatric Nursing 

Print/Online ฐานข้อมูล Cinahl
 

  


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.