เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ขั้นตอนการยืมหนังสือ

    ขั้นตอนการสืบค้นหนังสือ

1.เข้าไปที่เว็บไซด์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาโดย คลิกไปที่   http://www.bcnsk.ac.th/enter
และคลิกปุ่ม  ระบบห้องสมุด จะปรากฏหน้าต่างของห้องสมุด

 
2.คลิกที่ช่องคำค้น แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการสืบค้นในช่องคำค้นโดยค้นจากคำค้นสำคัญ
  ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หัวเรื่อง

3.เมื่อปรากฎรายการหนังสือที่ต้องการให้ใช้ลูกศรเลือนเพื่อเลือกรายการหนังสือที่ต้องการ

4.จดรายละเอียดข้อมูลหนังสือตามที่ต้องการเพื่อนำไปหาหนังสือ

บนชั้นซึ่งเรียกลำดับอักษร ก-ฮ, A-Zจากซ้ายไปขวา    

**WY157ม264ก 2549

 

 

  

 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.