เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ชีวิตที่พลิกผัน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรถอดบทเรียน...การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เล่ม2 / บรรณาธิการ;ประมุข โอศิริ
 ISBN  978-616-27-9720-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  91 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หัวเรื่อง  เกษตรกร
 หัวเรื่อง  ความปลอดภัยในการทำงาน
 หัวเรื่อง  โรคเกิดจากอาชีพ
 หัวเรื่อง  อนามัยสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง  อาชีวอนามัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล  คณะสาธารณสุขศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ช583 ล.2 2558 c.1 
  Barcode: 055674
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ช583 ล.2 2558 c.10 
  Barcode: 055683
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ช583 ล.2 2558 c.2 
  Barcode: 055675
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ช583 ล.2 2558 c.3 
  Barcode: 055676
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ช583 ล.2 2558 c.4 
  Barcode: 055677
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ช583 ล.2 2558 c.5 
  Barcode: 055678
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ช583 ล.2 2558 c.6 
  Barcode: 055679
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ช583 ล.2 2558 c.7 
  Barcode: 055680
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ช583 ล.2 2558 c.8 
  Barcode: 055681
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ช583 ล.2 2558 c.9 
  Barcode: 055682
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เกษตรกร]
    หัวเรื่อง [ความปลอดภัยในการทำงาน]
    หัวเรื่อง [โรคเกิดจากอาชีพ]
    หัวเรื่อง [อนามัยสิ่งแวดล้อม]
    หัวเรื่อง [อาชีวอนามัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ชีวิตที่พลิกผัน ..
Bib 13399124123

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.