เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
 ชื่อเรื่อง 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
 ISBN  978-616-08-1219-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  416 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หัวเรื่อง  อาชีวอนามัย
 หัวเรื่อง  ความปลอดภัยในการทำงาน
 หัวเรื่อง  สิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง  โรคเกิดจากอาชีพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556  
  Barcode: 041215
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 c.26 
  Barcode: 059868
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.10 
  Barcode: 041224
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.11 
  Barcode: 041225
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.12 
  Barcode: 041226
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.13 
  Barcode: 041227
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.14 
  Barcode: 041228
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.15 
  Barcode: 041229
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.16 
  Barcode: 042080
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.17 
  Barcode: 042081
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.18 
  Barcode: 042082
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.19 
  Barcode: 042083
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.2 
  Barcode: 041216
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.20 
  Barcode: 042084
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.21 
  Barcode: 045931
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.22 
  Barcode: 045932
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.23 
  Barcode: 045933
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.24 
  Barcode: 045934
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.25 
  Barcode: 045935
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.3 
  Barcode: 041217
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.4 
  Barcode: 041218
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.5 
  Barcode: 041219
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.6 
  Barcode: 041220
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
24. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.7 
  Barcode: 041221
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.8 
  Barcode: 041222
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
26. หนังสือ
หนังสือ
WA400 อ225อ 2556 ฉ.9 
  Barcode: 041223
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล]

    หัวเรื่อง [อาชีวอนามัย]
    หัวเรื่อง [ความปลอดภัยในการทำงาน]
    หัวเรื่อง [สิ่งแวดล้อม]
    หัวเรื่อง [โรคเกิดจากอาชีพ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อาชีวอนามัยและคว..
Bib 13399120674

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.