เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  ฉันทนา ผดุงทศ
 ชื่อเรื่อง 
อาชีวเวชศาสตร์-อาชีวอนามัย / ฉันทนา ผดุงทศ, ผู้นิพนธ์
 ISBN  9749507533(ล.1)
 ISBN  9749507576(ล.2)
 ISBN  9749508017(ล.3)
 ISBN  9749508084(ล.4)
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2547
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  ล. ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: ล.2 อยากเป็นแพทย์โรงงาน- ล.3 ผมป่วยจากงานหรือเปล่า?- ล.4 ผมไม่อยากป่วยจากงาน
 หัวเรื่อง  เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
 หัวเรื่อง  อาชีวบำบัด
 หัวเรื่อง  อนามัยสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง  สาธารณสุข
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ฉ254อ 2547  
  Barcode: 024979
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ฉ254อ 2547 ฉ.10 
  Barcode: 046620
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ฉ254อ 2547 ฉ.2 
  Barcode: 024980
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ฉ254อ 2547 ฉ.3 
  Barcode: 024981
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ฉ254อ 2547 ฉ.4 
  Barcode: 046614
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ฉ254อ 2547 ฉ.5 
  Barcode: 046615
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ฉ254อ 2547 ฉ.6 
  Barcode: 046616
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ฉ254อ 2547 ฉ.7 
  Barcode: 046617
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ฉ254อ 2547 ฉ.8 
  Barcode: 046618
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WA400 ฉ254อ 2547 ฉ.9 
  Barcode: 046619
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ฉันทนา ผดุงทศ]

    หัวเรื่อง [เวชศาสตร์อุตสาหกรรม]
    หัวเรื่อง [อาชีวบำบัด]
    หัวเรื่อง [อนามัยสิ่งแวดล้อม]
    หัวเรื่อง [สาธารณสุข]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อาชีวเวชศาสตร์อาช..
Bib 13399107897

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.