เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
2000 อุปมาอุปไมย หนังสือสำหรับค้นคว้าและอ้างอิง
   เอกรัตน์ อุดมพร / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN6519 อ881ส 2547 
2003 Lippincotts nursing drug guide
   Karch, Amy M / 2003
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV38 K- 2003 
2004 Report on the global AIDS epidemic : 4th globalreport
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC503.41 R425 2004 
2004 Report on theqlobal AIDS epidemic
    / 2004
   วีซีดี ดิสก์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 25 
2006 Lippincotts nursing drug guide
   Karch, Amy M / 2006
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV39 K18 2006 
2007 oncology nursing drug handbook
   Wilkes, Gail M. / 2007
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY49 W682o 2007 
The 2013 International Nursing Conference on Health, Healing,& Harmony : Nursing Values Faculty of Nursing, Prince of Songkla University
    / 2013
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WY2 I- 2013 
2013 Nurse
    / 2013
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV39 T971 2013 
2017 Essential menopause
    / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WP580 ส473 2560 
2019 Lippincott Pocket drug guide
   Karch, Amy M. / 2019
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV39 K18t 2019 
21 กฎผู้นำตลอดกาล : ปฏิบัติตามแล้วผู้อื่นจะตามคุณฉบับฉลองครบครอบ 10 ปี ..
   แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี., ค.ศ. 1947- / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD57.7 ม854ย 2551 
21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
   สุวิทย์ มูลคำ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1060 ส881 2546 
21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
   สุวิทย์ มูลคำ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1060 ส881 2546 
21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
   สุวิทย์ มูลคำ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1060 ส8812545 
21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
   สุวิทย์ มูลคำ / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB1060 ส881 2550 
23 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ภาคเหนือ
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WD308 p- 2539 
23.5 องศาที่โลกเอียง
   น้ำเงิน / 2554
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว น212ย 2562 
24 ชั่วโมง
   แพรพลอย วนัช / 2559
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส พ961ย 2562 
25 ข้อที่ไม่ควรผิดพลาดสำหรับครูยุคใหม่
   Carolyn Orange / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB331 C-ย 2545 
25 ปี ชมรมห้องสมุดเฉพาะสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ธันวาคม 2549..
    / 2550
   วีซีดี ดิสก์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 140 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [814]   [แสดง 20/16265 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.