เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
mysqli: Duplicate entry '144687698' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='npfgld1o27dfirttaf8q0pecv7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1701849334',
	ipset='1.179.131.153',
	val='a:1:{i:0;s:11:\"13399125081\";}'
	
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing / บรรณาธิการ,ยาใจ สิทธิมงคล ... [และคนอื่น ๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Psychiatric nursing
 ISBN  978-616-27-9942-6
 พิมพ์ลักษณ์  นครปฐม : ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  xvii, 516 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: บทที่ 1 สุขภาพจิต การเจ็บป่วยทางจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลจิตเวช
-- บทที่ 2ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวช
-- บทที่ 3 การประเมินสภาพจิต
--บทที่ 4 การใช้ตนเองเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 5สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 6การสื่อสารเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 7การรักษาด้านยาทางจิตเวชและการพยาบาล
-- บทที่ 8การรักษาด้วยไฟฟ้าและการพยาบาล
-- บทที่ 9 นิเวศน์บำบัด
-- บทที่ 10พฤติกรรมบำบัด
-- บทที่ 11 จิตบำบัด -- บทที่ 12การบำบัดดูแลทางจิตเวชอย่างต่อเนื่อง -- บทที่ 13การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา -- บทที่ 14การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึมสเปคตรัม -- บทที่ 15การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นผู้มีโรคซนสมาธิสั้น
 หมายเหตุ  Partial Contents: บทที่ 16 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคพฤติกรรมเกเร
-- บทที่ 17การพยาบาลบุคคลที่มีโรคจิตเภท
-- บทที่ 18การพยาบาลบุคคลกลุ่มโรคซึมเศร้าและกลุ่มโรคอารมณ์สองขั้ว
-- บทที่ 19การพยาบาลบุคคลที่มีกลุ่มโรควิตกกังวล กลุ่มโรคย้ำคิดย้ำทำ และโรคจากเหตุสะเทือนขวัญและความเครียด
-- บทที่ 20การพยาบาลบุคคลที่มีกลุ่มโรคอาการทางกาย
-- บทที่ 21การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของการรับประทานอาหาร
-- บทที่ 22การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศ
-- บทที่ 23การพยาบาลบุคคลที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน
-- บทที่ 24การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของการรู้คิด
 หัวเรื่อง  Psychiatric Nursing
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  ยาใจ สิทธิมงคล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  พวงเพชร เกษรสมุทร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  นพพร ว่องสิริมาศ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุดารัตน์ เพียรชอบ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 c.1 
  Barcode: 058562
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 7 ธันวาคม 2566
  จอง
2. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 c.2 
  Barcode: 058563
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 c.3 
  Barcode: 058564
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 c.4 
  Barcode: 058565
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 c.5 
  Barcode: 058566
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Psychiatric Nursing]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวชศ..
Bib 13399125081

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.