เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < กลับ
LEADER : 00000nam a2200000Ia 4500
001    13399125081
003     ULIB
008    181112s2561 th a 000 0 tha d
020    ^a9786162799426
040    ^anss
060 04 ^aWY160^bก492 2561
245 00 ^aการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ =^bPsychiatric nursing /^cบรรณาธิการ,ยาใจ สิทธิมงคล ... [และคนอื่น ๆ]
246 31 ^aPsychiatric nursing
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
260    ^aนครปฐม :^bภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2561.
300    ^axvii, 516 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม.
505 2  ^aบทที่ 1 สุขภาพจิต การเจ็บป่วยทางจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลจิตเวช -- บทที่ 2ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวช -- บทที่ 3 การประเมินสภาพจิต --บทที่ 4 การใช้ตนเองเพื่อการบำบัด -- บทที่ 5สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยเพื่อการบำบัด -- บทที่ 6การสื่อสารเพื่อการบำบัด -- บทที่ 7การรักษาด้านยาทางจิตเวชและการพยาบาล -- บทที่ 8การรักษาด้วยไฟฟ้าและการพยาบาล -- บทที่ 9 นิเวศน์บำบัด -- บทที่ 10พฤติกรรมบำบัด -- บทที่ 11 จิตบำบัด -- บทที่ 12การบำบัดดูแลทางจิตเวชอย่างต่อเนื่อง -- บทที่ 13การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา -- บทที่ 14การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึมสเปคตรัม -- บทที่ 15การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นผู้มีโรคซนสมาธิสั้น
505 2  ^aบทที่ 16 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคพฤติกรรมเกเร -- บทที่ 17การพยาบาลบุคคลที่มีโรคจิตเภท -- บทที่ 18การพยาบาลบุคคลกลุ่มโรคซึมเศร้าและกลุ่มโรคอารมณ์สองขั้ว -- บทที่ 19การพยาบาลบุคคลที่มีกลุ่มโรควิตกกังวล กลุ่มโรคย้ำคิดย้ำทำ และโรคจากเหตุสะเทือนขวัญและความเครียด -- บทที่ 20การพยาบาลบุคคลที่มีกลุ่มโรคอาการทางกาย -- บทที่ 21การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของการรับประทานอาหาร -- บทที่ 22การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศ -- บทที่ 23การพยาบาลบุคคลที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน -- บทที่ 24การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของการรู้คิด
650  2 ^aPsychiatric Nursing
650  4 ^aการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
700 0  ^aยาใจ สิทธิมงคล,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aพวงเพชร เกษรสมุทร,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aนพพร ว่องสิริมาศ,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aอทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aสุดารัตน์ เพียรชอบ,^eบรรณาธิการ
710 2  ^aมหาวิทยาลัยมหิดล.^bคณะพยาบาลศาสตร์.^bโครงการตำรา
710 2  ^aมหาวิทยาลัยมหิดล.^bคณะพยาบาลศาสตร์.^bภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
999    ^aวิไลรัตน์ รัตนพันธ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 c.1 
  Barcode: 058562
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 c.2 
  Barcode: 058563
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 c.3 
  Barcode: 058564
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 c.4 
  Barcode: 058565
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 c.5 
  Barcode: 058566
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Psychiatric Nursing]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวชศ..
Bib 13399125081

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.