เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  วีระวัฒน์ ปันนิตามัย.
 ชื่อเรื่อง 
เชาวน์อารมณ์ (Emotional quotient-EQ) : ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต / วีระวัฒน์ ปันนิตามัย.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Distinctive title: เชาวน์อารมณ์ (EQ) : ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของชีวิต 2545.
 ISBN  978-974-03-2134-7
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
 เลขหมู่  BF538.T5 ว836ช 2551
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุง )
 ลักษณะทางกายภาพ  401, [2] หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  "เพิ่ม AQ และ MQ"
 ชื่อชุด  ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จ
 หัวเรื่อง  เชาวน์
 หัวเรื่อง  อารมณ์
 หัวเรื่อง  ปัญญา
 หัวเรื่อง  ความฉลาดทางอารมณ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BF538.T5 ว836ช 2551  
  Barcode: 032741
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
BF538.T5 ว836ช 2551 ฉ.10 
  Barcode: 032750
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
BF538.T5 ว836ช 2551 ฉ.2 
  Barcode: 032742
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
BF538.T5 ว836ช 2551 ฉ.3 
  Barcode: 032743
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
BF538.T5 ว836ช 2551 ฉ.4 
  Barcode: 032744
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
BF538.T5 ว836ช 2551 ฉ.5 
  Barcode: 032745
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
BF538.T5 ว836ช 2551 ฉ.6 
  Barcode: 032746
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
BF538.T5 ว836ช 2551 ฉ.7 
  Barcode: 032747
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
BF538.T5 ว836ช 2551 ฉ.8 
  Barcode: 032748
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
BF538.T5 ว836ช 2551 ฉ.9 
  Barcode: 032749
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เชาวน์]
    หัวเรื่อง [อารมณ์]
    หัวเรื่อง [ปัญญา]
    หัวเรื่อง [ความฉลาดทางอารมณ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เชาวน์อารมณ์ Emo..
Bib 12334081955

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.