เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ผู้แต่ง  จิตราภรณ์ ศิริวรานนท์
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ ของวัยรุ่นช่วงอายุ 12-15 ปี ในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Emotion quotient of students aged 12-15 years in schools in Namnoi Municipality, Songkhla Province / จิตราภรณ์ ศิริวรานนท์...[และคณะ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ความฉลาดทางอารมณ์ ของวัยรุ่นช่วงอายุ 12-15 ปี ในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Emotion quotient of students aged 12-15 years in schools in Namnoi Municipality, Songkhla Province
 พิมพ์ลักษณ์  สงขลา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา, 2554.
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ,68 แผ่น ; 29 ซม.
 หัวเรื่อง  วิจัย
 หัวเรื่อง  ความฉลาดทางอารมณ์
 หัวเรื่อง  วัยรุ่น
 ผู้แต่งร่วม  เบญจวรรณ สิงห์กุล
 ผู้แต่งร่วม  ปทุมทิพย์ นุ่มนวล
 ผู้แต่งร่วม  พัชรินทร์ อินทะวงเงิน
 ผู้แต่งร่วม  พิชามญชุ์ ด้นประดิษฐ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [วิจัย]
    หัวเรื่อง [ความฉลาดทางอารมณ์]
    หัวเรื่อง [วัยรุ่น]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัยเรื..
Bib 13399115614

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.