BCNSK ULIB

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เจ เค
ผลการค้นหา เลขเรียก
กลวิธีปกครองคน = Power, influence, and persuasion
   รีอาร์ดอน, แคทลีน เค. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
HD1256
ร499ก 2549 
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์= A Foll..
   บรรเจิด อาสุระ / 2528
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY18
บ-ก 2528 
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานค..
   อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ / 2556
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจWY18
อ930ก 2556 
คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการสร้างเว็บเพจ MacromediaDreamwea..
   พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
T385
พ558ค [2557 
บรรยากาศการเรียนการสอนในวิทยาลัยเครือข่ายการศึกษาพยาบาลและสา..
   กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ / 2542
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY18
ก383บ 2542 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบ..
   จันทร์ปภัสร์ เครือแก้ว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
SEARILS 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ = Approach to joint diseasepatient
   สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WE304
ส241น 2547 
โครงการขยายเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหร..
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM290
คก962 2551 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.