กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
รายงานประจำปี (90)
ซีดีรอม (12)
นวนิยาย (174)
หนังสืออ้างอิง (244)
งานวิจัย (1,777)
วิทยานิพนธ์ (85)
วารสารเย็บเล่ม (244)
หนังสือ (9,223)
ซีดีเสียง (22)
เอกสารประกอบการสอน (8)
แผ่น DVD (14)
หนังสือสำรอง (1)
วารสาร (341)
วีซีดี ดิสก์ (358)

สถานที่จัดเก็บ
หนังสือทั่วไป (38)
   (ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

นวนิยาย (170)
   (ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล (54)
   (ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

วิจัย (36)
   (ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

วารสาร (7)
   (ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

หนังสือทั่วไป (3,810)
   (ห้องสมุดหลัก)

นวนิยาย (724)
   (ห้องสมุดหลัก)

หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล (5,851)
   (ห้องสมุดหลัก)

ห้องสื่อโสตทัศน์ (9)
   (ห้องสมุดหลัก)

หนังสือพิมพ์ (27)
   (ห้องสมุดหลัก)

ห้องซ่อม (1)
   (ห้องสมุดหลัก)

วิจัย (1,704)
   (ห้องสมุดหลัก)

วารสาร (415)
   (ห้องสมุดหลัก)


ภาษา
1. Thai (10,864)
2. Multiple Languages (4)
3. Haida (1)
4. English (1,375)

ปี
1. 2566 (19)
2. 2565 (57)
3. 2564 (124)
4. 2563 (131)
5. 2562 (267)
มีอีก 100 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง