เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
บ็อนเตียเสร็ย-บันทายสรี ด้วยแรงแห่งรักจำหลักใ จ ยิ่งเล็กยิงใหญ่ในความจริง :รวมบทกวี..
   นายทิวา / 2561
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ก น473บ 2561 
รีลัคคุมะ อยู่นี่ไงล่ะ
   อากิ คอนโด / 2560
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF636 อ-ร 2560 
เตี่ยว่าไว้
   แปะเกี้ย / 2561
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF1714.C ป-ต 2561 
ฝ่าสมรภูมินรก ISIS
   พันทิวา / 2561
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1745.A5 พ555ฝ 2561 
แคร์ เช่น มิตร (CARE CHEN MITR)
   พัชรศรี เบญจมาศ (กาละแมร์) / 2560
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
พ พ625ค 2560 
หอมกลิ่นตาตามิ ตามรอยหนังและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( THE SCENT OF TATAMI)
   อัญชลี ชัยวรพร / 2560
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS806 อ525ห 2560 
ประโยคสัญลักษณ์ 2
   มุนินฺ / 2560
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN4129 ม627ป 2560 
ร้อยเรื่องเล่า 100 ปี ซีมะโด่ง เล่ม 1
    / 2560
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4208 ส-ร 2560 
เที่ยวอุตลุดในฮาวาย (HAWAII)
   อัษฎา อาทรไผท / 2560
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS570.8 อ-ท 2560 
บนเส้นทางสายไหม ธรรมลีลา เล่มที่ 13
   ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ / 2561
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS806 ฉ236บ 2561 
เรื่องสั้นคัดสรร ของนักเขียนรางวัลโนเบล
   เฮมิงเวย์, เออเนสต์ / 2560
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ฮ631ร 2560 
พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา
   สุวิชานนท์ รัตนภิมล / 2559
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS589.M3 ส879พ 2559 
ฝันกลางคัน
   อนุสรณ์ สนะพันธุ / 2560
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหอพักเกาะยอ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว อ231ฝ 2560 
ฝ่ามือบำบัดโรค
   ศุภชัย จารุสมบูรณ์ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB537 ศ683ฝ 2560 
"การบำบัดทางจิตเวชและการให้การพยาบาล = Psychiatrictherapies and nursing interventions ..
   "นริสา วงศ์พนารักษ์" / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
"" 
ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ป่วยพยาบาล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) บุษยา เลียบทวี"..
   " บุษยา เลียบทวี"
    เป็นบทความวารสาร
"" 
"Anatomy Workbook":บททดสอบตนเองกายวิภาคศาสตร์เล่ม 1
   ณัฐพล รัตนธรรมสกุล / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 40 ไอเทม)
QS4 ณ342 2556 
"มะเร็งต่อมไทรอยด์" รักษาได้...ไม่สิ้นหวัง
   คนึงนิจ กิ่งเพชร / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WK270 ค144ม 2559 
"ลานสกาโมเดล" โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ : กรณีถ่ายทอดเทคโนโลยีสุ๋ชุมชน ..
   จรวย สุวรรณบำรุง / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WC534 จ152ข 2559 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2559-2569 ..
    / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ค125ร 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [626]   [แสดง 20/12514 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.