เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไวรัสตับอักเสบและการป้องกัน
   ยง ภู่วรวรรณ / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC536 ย113ว 2533 
ไวรัสตับอักเสบและการป้องกัน = Viral hepatitis andprevention
   ยง ภู่วรรณ / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC536 ย113ว 2539 
ไวรัสวิทยา
   พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QW160 ว979- 2540 
ไวรัสวิทยา
   วันเพ็ญ ชัยคำภา
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC100 ว435ว 0 
ไวรัสวิทยาทางการแพทย์พื้นฐาน = Fundamental of medical virology
   ดลฤดี สงวนเสริมศรี / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QW160 ด148ว 2558 
ไวอากร้า
   วรวุฒิ เจริญศิริ / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QV55 ว285ว 2541 
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
   วีรพร นิติประภา / 2556
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
นว ว829ส 2561 
ไส้เลื่อน
    / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WI950 ส995 2557 
ไส้เลื่อน ความรู้สำหรับประชาชน
   พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WI950 พ526ส 2551 
ไอศกรีม : ประวัติศาสตร์แสนอร่อย = Cool : the story of icecream
   โพเวลล์, มาริลิน / 2554
   หนังสือ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
TX795 พ971อ 2554 
๑๐๐ ปี พุทธทาส
   พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536 / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ457.S6 ห- 2549 
๑๒ ค่านิยม...สังคมพัฒนา
   ประพีร์พรรณ ภาวะวัฒน์ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
BD232 ป329ส 2559 
๓๔ ปี โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี= Nopparat Rajathanee Hospital
    / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สร ส-2559 
๗ ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
    / 2560
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS582 ค398จ 2560 
๗ รอบพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี
    / 2560
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS582 ค398จ 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  795 796 797 798 799 800 801 802 803 [803]   [แสดง 15/16055 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.