เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < กลับ
LEADER : 02358nam 2200481 a 4500
008    091212s2543 th m t r000 0 tha d
020    ^a9743462422
041 0  ^atha
060 04 ^aWD308^bร451 2543
245 00 ^aรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางด้านบทบาทหน้าที่ในผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ /^c หัวหน้าโครงการวิจัย, จริยวัตร คมพยัคฆ์ ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย, ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์. ผลของรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / หัวหน้าโครงการวิจัย, วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ; ผู้ร่วมโครงการวิจัย, วีณา เนาวลักษณ์, สนองพร ขาวบาง
246 30 ^aผลของรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
246 30 ^aปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางด้านบทบาทหน้าที่ในผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์
246 18 ^aรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ 2 เรื่อง
260    ^aกรุงเทพฯ :^bทบวงมหาวิทยาลัย,^c2543.
300    ^aก-ง, 301 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม.
500    ^aการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภูมิปัญญา และการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทบวงมหาวิทยาลัย
536    ^aได้รับการสนับสนุนจากทุนโครงการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2540.
650  7 ^aวิจัย
650  7 ^aโรคเอดส์^xผู้ป่วย^vวิจัย
650  7 ^aโรคเอดส์^vวิจัย
650  7 ^aกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม^xการป้องกันและควบคุม^vวิจัย
650  7 ^aกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม^xผู้ป่วย
650  2 ^aAcquired Immunodeficiency Syndrome.
650  2 ^aHIV Infections.
650  2 ^aAIDS (Disease)
650  0 ^aAIDS (Disease)^xPatients.
700 0  ^aสนองพร ขาวบาง
700 0  ^aวีณา เนาวลักษณ์
700 0  ^aวิไลลักษณ์ เสรีตระกูล
700 0  ^aลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์
700 0  ^aจริยาวัตร คมพยัคฆ์
710 2  ^aทบวงมหาวิทยาลัย. ^bโครงการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
913    ^a-
995    วจ
999     ^aธัญลักษณ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [วิจัย]
    หัวเรื่อง [AIDS (Disease)]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัยเก..
Bib 3203

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.