เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < กลับ
LEADER : 02423nam 2200517 4500
001    2686
003     ULIB
008    091128s2545 th m b000 0 tha d
050  4 ^aHM63.T25^bอ293ค 2545
100 0  ^aอมรา พงศาพิชญ์
245 10 ^aความหลากหลายทางวัฒนธรรม :^bกระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม /^cอมรา พงศาพิชญ์
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 3.
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2545.
300    ^a277 หน้า ;^c21 ซม
505 2  ^aจุดกำเนิด วิวัฒนาการ และการแพร่กระจายวัฒนธรรม -- แนวคิดวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้าน -- แนวคิดวัฒนธรรมกับอำนาจ และวัฒนธรรมกับการพัฒนา -- อุดมการณ์การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม -- ปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย -- ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับงานพัฒนาองค์กรประชาสังคม
591    ^aLICF มีปี 2545 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
591    ^aLIPR มีปี 2545 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
591    ^aLICL มีปี 2543 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
591    ^aLILC มีปี 2542, 2545.
650  7 ^aภูมิปัญญาชาวบ้าน
650  7 ^aการผสมกลมกลืนทางสังคม
650  7 ^aสังคมไทย
650  7 ^aพหุนิยม (สังคมศาสตร์)
650  7 ^aการแพร่กระจายวัฒนธรรม
650  7 ^aวัฒนธรรม
651  7 ^aไทย^xภาวะสังคม
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ^bภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
999     ^aวิไลรัตน์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HM63.T25 อ293ค 2545  
  Barcode: 011775
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
HM63.T25 อ293ค 2545 ฉ.2 
  Barcode: 011776
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
HM63.T25 อ293ค 2545 ฉ.3 
  Barcode: 011777
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
HM63.T25 อ293ค 2545 ฉ.4 
  Barcode: 011778
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อมรา พงศาพิชญ์]

    หัวเรื่อง [ภูมิปัญญาชาวบ้าน]
    หัวเรื่อง [สังคมไทย]
    หัวเรื่อง [วัฒนธรรม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความหลากหลายทางว..
Bib 2686

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.