เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < กลับ
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
001    13399124053
003     ULIB
008    080820s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9786163981486
060 04 ^aWY105^bภ476 2560
245 10 ^aภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล=^bLeadership and Nursing Administration /^cบรรณาธิการ, อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
246 31 ^aLeadership and Nursing Administration
250    ^aพิมพ์ครั้งแรก
260    ^aเชียงใหม่ :^bคณะพยาบาลษาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2560
300    ^a234 หน้า
505 0  ^aแนวคิดการจัดการและทฤษฎีองค์การ ... แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ ... กระบวนการภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ... การจัดการคุณภาพทางการพยาบาล ... การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: เทคโนโลยีสารสนเทศ ... การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: การเงินและพัสดุ ... การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: บุคลากรทางการพยาบาล ... แนวคิดและเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ ... การจัดการเวลา ... การจัดการกับความเครียด ... การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ... การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ... การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล ... การจัดการหอผู้ป่วย ... กระบวนการนโยบายและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย ... แนวโน้มภาวะผู้นำและการจัดการทางพยาบาล
650  2 ^aLeadership
650  2 ^aNursing
650  7 ^aบทบาท
650  7 ^aการพยาบาล ^xการจัดการ
650  7 ^aภาวะผู้นำ
700 0  ^aอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์,^xบรรณาธิการ
710 2  ^aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ^bคณะพยาบาลศาสตร์
999    ^aวิไลรัตน์ รัตนพันธ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.1 
  Barcode: 055048
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.10 
  Barcode: 055057
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.11 
  Barcode: 055058
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.12 
  Barcode: 055059
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.13 
  Barcode: 055060
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.14 
  Barcode: 055061
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.15 
  Barcode: 055062
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.16 
  Barcode: 055063
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.17 
  Barcode: 055064
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.18 
  Barcode: 055065
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.19 
  Barcode: 055066
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.2 
  Barcode: 055049
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.20 
  Barcode: 055067
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.3 
  Barcode: 055050
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.4 
  Barcode: 055051
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.5 
  Barcode: 055052
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 มีนาคม 2566
  จอง
17. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.6 
  Barcode: 055053
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.7 
  Barcode: 055054
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.8 
  Barcode: 055055
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.9 
  Barcode: 055056
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Leadership]
    หัวเรื่อง [Nursing]
    หัวเรื่อง [บทบาท]
    หัวเรื่อง [ภาวะผู้นำ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ภาวะผู้นำและการจ..
Bib 13399124053

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.