เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < กลับ
LEADER : 00000nam a2200000Ia 4500
008    120312s2555 th 000 0 tha d
020    ^a9786161109929
040    ^abra
060 04 ^aWY100^bก469 2555
245 00 ^aการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง :^bบูรณาการสู่การปฎิบัติ /^cสมจิต หนุเจริญกุล , อรสา พันธ์ภักดี ; บรรณาธิการ
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2
260    ^aนนทบุรี :^bสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข,^c2555
300    ^a[9], 352 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c27 ซม.
504    ^aมีบรรณานุกรม และดรรชนี
650  7 ^aการพยาบาล
650  7 ^aการพยาบาล, การบริการ
650  7 ^aการพยาบาล, การปฏิบัติงาน
650  7 ^aการพัฒนาคุณภาพ^xการพยาบาล
700 0  ^aสมจิต หนุเจริญกุล,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aอรสา พันธ์ภักดี,^eบรรณาธิการ
710 2  ^aกระทรวงสาธารณสุข. ^bสภาการพยาบาล
999     ^aธัญลักษณ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555  
  Barcode: 043616
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.10 
  Barcode: 043625
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.11 
  Barcode: 043626
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.12 
  Barcode: 043627
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.13 
  Barcode: 043628
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.14 
  Barcode: 043629
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.15 
  Barcode: 043630
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.16 
  Barcode: 043631
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.17 
  Barcode: 043632
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.18 
  Barcode: 043633
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.19 
  Barcode: 043634
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.2 
  Barcode: 043617
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.20 
  Barcode: 043635
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.21 
  Barcode: 046084
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.22 
  Barcode: 046085
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.23 
  Barcode: 046086
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.24 
  Barcode: 046087
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.25 
  Barcode: 046088
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.26 
  Barcode: 046089
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.27 
  Barcode: 046090
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.28 
  Barcode: 046091
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.29 
  Barcode: 046092
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.3 
  Barcode: 043618
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
24. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.30 
  Barcode: 046093
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.4 
  Barcode: 043619
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
26. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.5 
  Barcode: 043620
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
27. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.6 
  Barcode: 043621
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
28. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.7 
  Barcode: 043622
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
29. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.8 
  Barcode: 043623
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
30. หนังสือ
หนังสือ
WY100 ก469 2555 ฉ.9 
  Barcode: 043624
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, การบริการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การปฏิบัติการพยา..
Bib 13399120848

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.