เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < กลับ
LEADER : 00000nas 2200000uu 4500
001    13399109524
003     ULIB
008    110302s||||||||th 000 0 tha d
022 0  0857-8052
090    วารสาร
110 2  มหาวิทยาลัยมหิดล. ^bคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.^bภาควิชาพยาบาลศาสตร์
222  0 รามาธิบดีพยาบาลสาร
245 10 รามาธิบดีพยาบาลสาร =^bRamathibodi nursing journal
246 31 Ramathibodi nursing journal
260    กรุงเทพฯ :^bภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล [และ] สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี,^c2538-
300    เล่ม ;^c26 ซม.
310    ^aรายสี่เดือน
321    ราย 4 เดือน
362 0  ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2550)-
610 27 มหาวิทยาลัยมหิดล. ^bคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.^bภาควิชาพยาบาลศาสตร์^vวารสาร
610 27 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี^vวารสาร
650  7 พยาบาล^vวารสาร
653    ชื่อวารสาร
653    สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
710 2  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
850 ^a ULIB^bปีที่, 11 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2548 ;ปีที่, 13 พ.ศ, 2550 ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ, 2551 ;ปีที่, 13 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2550 ขาดฉ.2 ;ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2551 ขาด ฉ. 3 ;ปีที่, 15 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2552 ขาด ฉ.2 ;ปีที่, 16 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2553 ;ปีที่, 12 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2549 ;ปีที่, 7 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2544 ;ปีที่, 9 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2546 ;ปีที่, 7 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2544 (ขาดฉ.3) ;ปีที่, 6 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2543 ;ปีที่, 2 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2539 ;ปีที่, 8 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2545 ;ปีที่, 3 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2540 ;ปีที่, 5 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2542 ;ปีที่, 17 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2554 ;ปีที่, 18 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2555 Bound ;ปีที่, 19 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2556 Bound ;ปีที่, 20 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557-ปีที่, 20 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557 ปีที่, 20 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557,ปีที่, 20 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2557,ปีที่, 20 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557;ปีที่, 21 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2558 ;ปีที่, 21 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2558 ;ปีที่, 21 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2558 ;ปีที่, 22 ฉบับที่, 1 -3 พ.ศ, 2559 ปีที่, 22 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2559,ปีที่, 22 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2559,ปีที่, 22 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2559;ปีที่, 23 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2560 ปีที่, 23 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2560,ปีที่, 23 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2560,ปีที่, 23 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2560;ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2561 ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2561,ปีที่, 24 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2561,ปีที่, 24 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2561;ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562 ปีที่, 25 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2562,ปีที่, 25 ฉบับที่, 2,ปีที่, 25 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2562
999    ^aธัญลักษณ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ดูแบบ: กล่อง รายการ
BOUND
ปีที่, 22 ฉบับที่, 1 -3 พ.ศ, 2559
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 23 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2560
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 24 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2561
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

16 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 25 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2562
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >หนังสือทั่วไป

8 ดรรชนี
BOUND
ปีที่, 20 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557-ปีที่, 20 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 11 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2548
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 12 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2549
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 13 พ.ศ, 2550
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 13 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2550 ขาดฉ.2
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-2 พ.ศ, 2551
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 14 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2551 ขาด ฉ. 3
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 15 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2552 ขาด ฉ.2
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 16 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2553
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 17 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2554
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 18 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2555 Bound
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
BOUND
ปีที่, 19 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2556 Bound
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >หนังสือทั่วไป
ARRIVED
ปีที่, 2 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2539
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 21 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2558
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 21 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2558
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร

10 ดรรชนี
ARRIVED
ปีที่, 21 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2558
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 3 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2540
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 5 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2542
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 6 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2543
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 7 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2544 (ขาดฉ.3)
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 7 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2544
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 8 ฉบับที่, 1-3 พ.ศ, 2545
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >วารสาร
ARRIVED
ปีที่, 9 ฉบับที่, 2 พ.ศ, 2546
สถานที่: ห้องสมุดหลัก >หนังสือทั่วไป

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รามาธิบดีพยาบาลสา..
Bib 13399109524

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.