เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < กลับ
LEADER : 01270nam 2200313 a 4500
008    110122s2552 th m b000 0 tha d
020    ^a9742944415
040    bra
041    ^atha
060 04 ^aWY105^bน578ก 2552
100 0  ^aนิตยา ศรีญาณลักษณ์
245 10 ^aการบริหารการพยาบาล /^cนิตยา ศรีญาณลักษณ์, บรรณาธิการ
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 3.
260    ^aนนทบุรี :^bโครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข,^c2552.
300    ^a[13], 379 หน้า ;^c27 ซม.
650  7 ^aการบริหารการพยาบาล
650  7 ^aการพยาบาล^xการบริหาร
710 2  ^aสถาบันพระบรมราชชนก. ^bโครงการสวัสดิการวิชาการ
999    ^aวิไลรัตน์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552  
  Barcode: 034668
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.10 
  Barcode: 035280
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.11 
  Barcode: 035281
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.12 
  Barcode: 035282
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.13 
  Barcode: 035283
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.14 
  Barcode: 035284
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.15 
  Barcode: 035285
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.16 
  Barcode: 035286
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.17 
  Barcode: 035287
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.18 
  Barcode: 035288
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.19 
  Barcode: 035289
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.2 
  Barcode: 034669
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.20 
  Barcode: 035290
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.21 
  Barcode: 035291
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.22 
  Barcode: 035292
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.23 
  Barcode: 035293
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.24 
  Barcode: 035294
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.25 
  Barcode: 035295
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.26 
  Barcode: 035296
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.27 
  Barcode: 035297
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.28 
  Barcode: 035298
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.29 
  Barcode: 035299
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.3 
  Barcode: 034943
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
24. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.30 
  Barcode: 035300
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.31 
  Barcode: 035301
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
26. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.32 
  Barcode: 035302
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
27. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.33 
  Barcode: 035303
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
28. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.34 
  Barcode: 035304
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
29. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.35 
  Barcode: 035305
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
30. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.36 
  Barcode: 035306
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
31. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.37 
  Barcode: 035307
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
32. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.38 
  Barcode: 035308
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
33. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.39 
  Barcode: 035309
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
34. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.4 
  Barcode: 034944
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
35. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.40 
  Barcode: 035310
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
36. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.41 
  Barcode: 035311
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
37. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.42 
  Barcode: 035312
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
38. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.43 
  Barcode: 035313
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
39. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.44 
  Barcode: 035314
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
40. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.45 
  Barcode: 035315
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
41. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.46 
  Barcode: 035316
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
42. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.47 
  Barcode: 035317
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
43. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.48 
  Barcode: 035318
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
44. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.49 
  Barcode: 035319
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
45. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.5 
  Barcode: 034945
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
46. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.50 
  Barcode: 035320
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
47. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.51 
  Barcode: 035321
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
48. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.52 
  Barcode: 035322
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
49. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.53 
  Barcode: 035323
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
50. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.54 
  Barcode: 035324
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
51. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.55 
  Barcode: 035325
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
52. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.6 
  Barcode: 035276
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
53. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.7 
  Barcode: 035277
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
54. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.8 
  Barcode: 035278
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
55. หนังสือ
หนังสือ
WY105 น578ก 2552 ฉ.9 
  Barcode: 035279
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [นิตยา ศรีญาณลักษณ์]

    หัวเรื่อง [การบริหารการพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การบริหารการพยาบ..
Bib 13399109265

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.