เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code < กลับ
LEADER : 01078nam 2200325 a 4500
001    12334081850
003     ULIB
008    100312s2550 th m a001 0 tha d
020    ^a9789741108800
060  4 ^aWB320^bว896 2550
245 00 ^aเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป /^cกิ่งแก้ว ปาจรีย์,บรรณาธิการ
250    ^aฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.
260    ^aกรุงเทพฯ :^bงานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2550.
300    ^a309 หน้า :^bภาพประกอบ
440  0 ^aงานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ ;^vรายการที่ 22 (2-2550)
650  7 ^aกายภาพบำบัด
650  7 ^aการฟื้นฟูสมรรถภาพ
650  7 ^aเวชศาสตร์ฟื้นฟู
700 0  ^aกิ่งแก้ว ปาจรีย์,^eบรรณาธิการ
710 2  ^aมหาวิทยาลัยมหิดล.^bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.^bสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์.^bงานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์
913    ^a-
930    ^aWB320^bว896 2550
999     ^aธัญลักษณ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ.16 
  Barcode: 035929
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ.17 
  Barcode: 026806
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ1 
  Barcode: 027962
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ10 
  Barcode: 032599
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ11 
  Barcode: 032600
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ12 
  Barcode: 032601
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ13 
  Barcode: 032602
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ14 
  Barcode: 032603
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ15 
  Barcode: 032604
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ2 
  Barcode: 027963
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ3 
  Barcode: 027964
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ4 
  Barcode: 027965
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ5 
  Barcode: 027966
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ6 
  Barcode: 032595
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ7 
  Barcode: 032596
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ8 
  Barcode: 032597
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WB320 ว896 2550 ฉ9 
  Barcode: 032598
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กายภาพบำบัด]
    หัวเรื่อง [การฟื้นฟูสมรรถภาพ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เวชศาสตร์ฟื้นฟูส..
Bib 12334081850

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.