เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  จงจิต สุนทรัช
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของวิทยาลัยในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข ภาคใต้/ The effects of Student Center Teaching and Learning Program in Southern College Network for Nursing Education and Public Health Development./ จงจิต สุนทรัช...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effects of Student Center Teaching and Learning Program in Southern College Network for Nursing Education and Public Health Development.
 พิมพ์ลักษณ์  นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช, 2546.
 ลักษณะทางกายภาพ  (ก-ฉ)110 แผ่น ; 29 ซม.
 หัวเรื่อง  การเรียนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง  วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  อุทุมพร ดุลยเกษม
 ผู้แต่งร่วม  วิลาสินี แผ้วชนะ
 ผู้แต่งร่วม  อารยา วชิรพันธ์
 ผู้แต่งร่วม  ธมลวรรณ แก้วกระจก
 ผู้แต่งร่วม  นฤมล เอกธรรมสุทธิ์
 ผู้แต่งร่วม  เบญญา คุณรักษ์พงศ์
 ผู้แต่งร่วม  จันทร์เพ็ญ อุดม
 ผู้แต่งร่วม  สรวงสุดา เจริญวงศ์
 ผู้แต่งร่วม  มนัสวี อดุลยรัตน์
 ผู้แต่งร่วม  จิตตินันท์ พงสุวรรณ
 ผู้แต่งร่วม  พนัสยา วรรณวิไล
 ผู้แต่งร่วม  ปรินา ณ พัทลุง
 ผู้แต่งร่วม  วัจมัย สุขวนวัฒน์
 ผู้แต่งร่วม  ปราชญาวตี ยมานันตกุล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [จงจิต สุนทรัช]

    หัวเรื่อง [การเรียนการสอน วิจัย]
    หัวเรื่อง [วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัยเร..
Bib 3184

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.