เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  สุลักษณ์ มีชูทรัพย์
 ชื่อเรื่อง 
การบริหารงานบุคคลากรทางการพยาบาล = Nursing personnel management / สุลักษณ์ มีชูทรัพย์
 ISBN  974-893-955-3
 พิมพ์ลักษณ์  [กรุงเทพฯ] : ศุภวนิชการพิมพ์, 2539.
 ลักษณะทางกายภาพ  73 หน้า
 หัวเรื่อง  พยาบาล
 หัวเรื่อง  บุคคล--การบริหาร
 หัวเรื่อง  การพยาบาล, บริการ--องค์การและการบริหาร
 หัวเรื่อง  Nursing--organization & administration.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539  
  Barcode: 003739
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.10 
  Barcode: 003748
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.11 
  Barcode: 003749
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.12 
  Barcode: 003750
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.13 
  Barcode: 003751
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.14 
  Barcode: 003752
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.15 
  Barcode: 003753
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.16 
  Barcode: 003754
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.17 
  Barcode: 003755
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.18 
  Barcode: 003756
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.19 
  Barcode: 003758
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.2 
  Barcode: 003740
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.3 
  Barcode: 003741
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.4 
  Barcode: 003742
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.5 
  Barcode: 003743
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.6 
  Barcode: 003744
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.7 
  Barcode: 003745
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.8 
  Barcode: 003746
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ส868ก 2539 ฉ.9 
  Barcode: 003747
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สุลักษณ์ มีชูทรัพย์]

    หัวเรื่อง [พยาบาล]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล, บริการ องค์การและการบริหาร]
    หัวเรื่อง [Nursing organization & administration.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การบริหารงานบุคค..
Bib 2974

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.