เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  อมรา พงศาพิชญ์
 ชื่อเรื่อง 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม / อมรา พงศาพิชญ์
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
 เลขหมู่  HM63.T25 อ293ค 2545
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3.
 ลักษณะทางกายภาพ  277 หน้า ; 21 ซม
 หมายเหตุ  Partial Contents: จุดกำเนิด วิวัฒนาการ และการแพร่กระจายวัฒนธรรม
-- แนวคิดวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้าน
-- แนวคิดวัฒนธรรมกับอำนาจ และวัฒนธรรมกับการพัฒนา
-- อุดมการณ์การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
-- ปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย
-- ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับงานพัฒนาองค์กรประชาสังคม
 หัวเรื่อง  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 หัวเรื่อง  การผสมกลมกลืนทางสังคม
 หัวเรื่อง  สังคมไทย
 หัวเรื่อง  พหุนิยม (สังคมศาสตร์)
 หัวเรื่อง  การแพร่กระจายวัฒนธรรม
 หัวเรื่อง  วัฒนธรรม
 หัวเรื่อง  ไทย--ภาวะสังคม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HM63.T25 อ293ค 2545  
  Barcode: 011775
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
HM63.T25 อ293ค 2545 ฉ.2 
  Barcode: 011776
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
HM63.T25 อ293ค 2545 ฉ.3 
  Barcode: 011777
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
HM63.T25 อ293ค 2545 ฉ.4 
  Barcode: 011778
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อมรา พงศาพิชญ์]

    หัวเรื่อง [ภูมิปัญญาชาวบ้าน]
    หัวเรื่อง [สังคมไทย]
    หัวเรื่อง [วัฒนธรรม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความหลากหลายทางว..
Bib 2686

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.