เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา
 ชื่อเรื่อง 
ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย : การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัยเชิงคุณภาพ/ ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา...[และคณะ]
 เลขเรียก  SERAILS
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า,30-45
 หัวเรื่อง  ประสบการณ์ชีวิต
 หัวเรื่อง  การวิจัยชาติพันธุ์วรรณาอภิมาน
 หัวเรื่อง  ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ
 ผู้แต่งร่วม  ยุทธชัย ไชยสิทธิ์
 ผู้แต่งร่วม  ไพรวัลย์ โคตรตะ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  2
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสภาการพยาบาล = Thai journal of Nursing Council [(SERIALS ปีที่, 37 ฉบับที่, 2 พ.ศ 2565)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา]

    หัวเรื่อง [ประสบการณ์ชีวิต]
    หัวเรื่อง [การวิจัยชาติพันธุ์วรรณาอภิมาน]
    หัวเรื่อง [ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย]
    หัวเรื่อง [ผู้สูงอายุ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประสบการณ์ชีวิตข..
Bib 13399126626

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.