เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ชื่อเรื่อง 
แนวคิดและหลักการการพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ ศิวพร อึ้งวัฒนา และกัลยาณี ตันตรานนท์
 ISBN  978-616-39-8466-1
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  442 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
 หัวเรื่อง  บริการอนามัยชุมชน
 หัวเรื่อง  การพยาบาลสาธารณสุข
 หัวเรื่อง  การพยาบาลชุมชน
 หัวเรื่อง  ระบบสุขภาพ
 หัวเรื่อง  ระบบบริการสุขภาพ
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอนามัยชุมชน
 ผู้แต่งร่วม  ศิวพร อึ้งวัฒนา, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  กัลยาณี ตันตรานนท์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY106 น927 2563 c.1 
  Barcode: 063135
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY106 น927 2563 c.10 
  Barcode: 063144
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY106 น927 2563 c.2 
  Barcode: 063136
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY106 น927 2563 c.3 
  Barcode: 063137
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY106 น927 2563 c.4 
  Barcode: 063138
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WY106 น927 2563 c.5 
  Barcode: 063139
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY106 น927 2563 c.6 
  Barcode: 063140
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY106 น927 2563 c.7 
  Barcode: 063141
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WY106 น927 2563 c.8 
  Barcode: 063142
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY106 น927 2563 c.9 
  Barcode: 063143
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [บริการอนามัยชุมชน]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสาธารณสุข]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลชุมชน]
    หัวเรื่อง [ระบบสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [ระบบบริการสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลอนามัยชุมชน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แนวคิดและหลักการ..
Bib 13399126339

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.