เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  นิตยา สุนทรานนท์
 ชื่อเรื่อง 
ความทุกข์ใจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด= Distress and Quality of life in Patients with Advanced Cancer Undergoing Chemotherapy. / นิตยา สุนทรานนท์, อำภาพร นามวงศ์พรหม, น้ำอ้อย ภักดีวงศ์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Distress and Quality of life in Patients with Advanced Cancer Undergoing Chemotherapy.
 เลขเรียก  SEEAILS
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า,58-70
 หัวเรื่อง  ความทุกข์ใจ
 หัวเรื่อง  คุณภาพชีวิต
 หัวเรื่อง  เคมีบำบัด
 ผู้แต่งร่วม  อำภาพร นามวงศ์พรหม
 ผู้แต่งร่วม  น้ำอ้อย ภักดีวงศ์
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ = Sonklanakarind journal ofnursing [(วารสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-4 ปีพ.ศ. 2563)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [คุณภาพชีวิต]
    หัวเรื่อง [เคมีบำบัด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความทุกข์ใจและคุ..
Bib 13399126179

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.