เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
mysqli: Duplicate entry '144687698' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='v4uiit2cqrfmmoh19ks882cvs2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1701592943',
	ipset='1.179.131.153',
	val='a:1:{i:0;s:11:\"13399126137\";}'
	
 ผู้แต่ง  ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์
 ชื่อเรื่อง 
วิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับความดันโลหิตในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ที่ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงไม่ได้= The of Nutrition Education support program on Dietary Behaviors and blood Pressure level in Elderly club members with uncontrolled Hypertension./ ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ู The of Nutrition Education support program on Dietary Behaviors and blood Pressure level in Elderly club members with uncontrolled Hypertension.
 พิมพ์ลักษณ์  สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
 เลขเรียก  วพWB400 ท472ผ 2560
 ลักษณะทางกายภาพ  116 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2559.
 หัวเรื่อง  โภชนาการ
 หัวเรื่อง  ความดันโลหิตสูง
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์]

    หัวเรื่อง [โภชนาการ]
    หัวเรื่อง [ความดันโลหิตสูง]
    หัวเรื่อง [ผู้สูงอายุ]
    หัวเรื่อง [วิทยานิพนธ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วิทยานิพนธ์เรื่อ..
Bib 13399126137

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.