เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล / รักชนก คชไกร, เวหา เกษมสุข,บรรณาธิการ
 ISBN  978-616-44-3306-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  360 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: บทที่ 1 เทคนิคการตรวจร่างกาย เครื่อมือในการตรวจร่างกาย
-- บทที่ 2การบันทึกผลการตรวจร่างกาย
-- บทที่ 3 การซักประวัติ การวินิจฉัยโรคและประเด็นทางจริยธรรม
-- บทที่ 4 ผิวหนัง ผม เล็บ
-- บทที่ 5 ศีรษะใบหน้า คอ และต่อมน้ำเหลือง
-- บทที่ 6 ตา
-- บทที่ 7 หู คอ จมูก
--บทที่ 8 ทรวงอก และปอด
-- บทที่ 9 หัวใจและหลอดเลือด
-- บทที่ 10เต้านม และ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณเต้านม
-- บทที่ 11 ช่องท้อง -- บทที่ 12กล้ามเนื้อ และ กระดูก -- บทที่ 13 การตรวจระบบประสาท -- บทที่ 14การตรวจร่างกายแบบผสมผสาน
 หัวเรื่อง  Physical diagnosis
 หัวเรื่อง  Community health nursing
 หัวเรื่อง  การตรวจร่างกาย
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอนามัยชุมชน
 ผู้แต่งร่วม  รักชนก คชไกร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  เวหา เกษมสุข, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WB300 ก491 2562 c.1 
  Barcode: 061047
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WB300 ก491 2562 c.10 
  Barcode: 061056
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WB300 ก491 2562 c.2 
  Barcode: 061048
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WB300 ก491 2562 c.3 
  Barcode: 061049
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WB300 ก491 2562 c.4 
  Barcode: 061050
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WB300 ก491 2562 c.5 
  Barcode: 061051
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WB300 ก491 2562 c.6 
  Barcode: 061052
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WB300 ก491 2562 c.7 
  Barcode: 061053
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WB300 ก491 2562 c.8 
  Barcode: 061054
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WB300 ก491 2562 c.9 
  Barcode: 061055
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Physical diagnosis]
    หัวเรื่อง [Community health nursing]
    หัวเรื่อง [การตรวจร่างกาย]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลอนามัยชุมชน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การประเมินภาวะสุ..
Bib 13399126006

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.