เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  ศิริลักษณ์ ผมขาว
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง/ ศิริลักษณ์ ผมขาว, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์.
 เลขเรียก  SERAILS
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า, 30-42
 หัวเรื่อง  โปรแกรมการสร้างแรงจูงใจ
 หัวเรื่อง  แรงจูงใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
 ผู้แต่งร่วม  นารีรัตน์ จิตรมนตรี
 ผู้แต่งร่วม  วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสภาการพยาบาล = Thai journal of Nursing Council [(SERIALS ปีที่, 34 ฉบับที่, 1 - 4 พ.ศ 2562)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการส..
Bib 13399125474

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.