เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  ตรีทิพย์ เครือหลี
 ชื่อเรื่อง 
ประสบการณ์ความผาสุกด้านจิตวิญญาณของวัยรุ่นโรคมะเร็ง / ตรีทิพย์ เครือหลี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Spiritual Well-Being Experience of Adolescents With Cancer.
 เลขหมู่  วจQZ275 ต46 2560
 ลักษณะทางกายภาพ  (12), 147 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
 หัวเรื่อง  วัยรุ่น--โรค--การรักษา
 หัวเรื่อง  มะเร็ง --การพยาบาล --วิจัย
 หัวเรื่อง  การพยาบาลด้านจิตวิญญาณ--ไทย
 ผู้แต่งร่วม  วันธณี วิรุฬห์พานิช‡eอาจารย์ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์‡bคณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลเด็ก)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์‡bบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลเด็ก)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประสบการณ์ความผา..
Bib 13399125371

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.