เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ตำราการผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์ = Textbook oflaparoscopic and robotic renal surgery / บรรณาธิการ, กิตติณัฐกิจวิกัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Textbook of laparoscopic and robotic renal surgery
 ISBN  978-616-44-3106-5
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี