เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  ู บุญทิวา สู่วิทย์
 ชื่อเรื่อง 
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช= Effects of Using Learning Model for Promoting the Holistic Palliative care among Nursing Students, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. / บุญทิวา สู่วิทย์...[และคณะ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Effects of Using Learning Model for Promoting the Holistic Palliative care among Nursing Students, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University.
 เลขเรียก  SERAILS
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า,210-220
 หัวเรื่อง  รูปแบบการเรียนรู้
 หัวเรื่อง  การพยาบาลแบบองค์รวม
 หัวเรื่อง  การดูแลแบบประคับประคอง
 หัวเรื่อง  นักศึกษาพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  สุณี พนาสกุลการ
 ผู้แต่งร่วม  ขจี พงศธรวิบูลย์
 ผู้แต่งร่วม  นิรมนต์ เหลาสุภาพ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพยาบาลกองทัพบก-พยาบาลทหารบก = The Royal Thai army journal ofnursing [(SERIALS ปีที่, 19 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2561)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [รูปแบบการเรียนรู้]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลแบบองค์รวม]
    หัวเรื่อง [การดูแลแบบประคับประคอง]
    หัวเรื่อง [นักศึกษาพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของการใช้รูปแบ..
Bib 13399124337

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.