เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  ู นริสา วงศ์พนารักษ์
 ชื่อเรื่อง 
บทบาทของพยาบาลในการให้คำปรึกษาผู้ติดยาเสพติด= / นริสา วงศ์พนารักษ์, สายสมร เฉลยกิตติ
 เลขเรียก  SERAILS
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า,16-23
 หัวเรื่อง  การให้คำปรึกษา
 หัวเรื่อง  ยาเสพติด
 หัวเรื่อง  บทบาทของพยาบาล
 ผู้แต่งร่วม  สายสมร เฉลยกิตติ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพยาบาลกองทัพบก-พยาบาลทหารบก = The Royal Thai army journal ofnursing [(SERIALS ปีที่, 19 ฉบับที่, 1 - 3 พ.ศ, 2561)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษา]
    หัวเรื่อง [ยาเสพติด]
    หัวเรื่อง [บทบาทของพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: บทบาทของพยาบาลใน..
Bib 13399124309

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.