เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ชลธิชา แก้วอนุชิต
 ชื่อเรื่อง 
การสาธารณสุข : มิติจิตสังคมทางอาชีวอนามัยวัยทำงานยุคโลกาภิวัตน์ = Public health : Psychosocial dimension in occupationalhealth amoung adulthood under globalization/ ชลธิชา แก้วอนุชิต
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Public health : Psychosocial dimension in occupationalhealth amoung adulthood under globalization
 ISBN  978-616-41-3546-8
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง, 2559
 เลขหมู่  WA540.JT3 ช224ก 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  266 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง  การบริหารสาธารณสุข--ไทย
 หัวเรื่อง  บริการอาชีวอนามัย
 หัวเรื่อง  สาธารณสุข, การบริการ
 หัวเรื่อง  สาธารณสุขศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.1 
  Barcode: 057038
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 16 ตุลาคม 2566
  จอง
2. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.10 
  Barcode: 057047
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.11 
  Barcode: 058652
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.12 
  Barcode: 058653
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.13 
  Barcode: 058654
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.14 
  Barcode: 058655
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.15 
  Barcode: 058656
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.2 
  Barcode: 057039
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.3 
  Barcode: 057040
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.4 
  Barcode: 057041
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.5 
  Barcode: 057042
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.6 
  Barcode: 057043
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.7 
  Barcode: 057044
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.8 
  Barcode: 057045
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ช224ก 2559 c.9 
  Barcode: 057046
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ชลธิชา แก้วอนุชิต]

    หัวเรื่อง [บริการอาชีวอนามัย]
    หัวเรื่อง [สาธารณสุข, การบริการ]
    หัวเรื่อง [สาธารณสุขศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การสาธารณสุข มิ..
Bib 13399124200

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.