เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ผู้แต่ง  บุญทิพย์ สิริธรังศรี
 ชื่อเรื่อง 
ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน = Leadership for nurses in ASEAN community / บุญทิพย์ สิริธรังศรี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Leadership for nurses in ASEAN community
 ISBN  978-616-16-1111-8
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559
 ลักษณะทางกายภาพ  (14), 218 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หัวเรื่อง  ภาวะผู้นำ
 หัวเรื่อง  บริการการพยาบาล--กลุ่มประเทศอาเซียน
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ--กลุ่มประเทศอาเซียน
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.1 
  Barcode: 056394
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.10 
  Barcode: 056403
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.11 
  Barcode: 056404
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.12 
  Barcode: 056405
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.13 
  Barcode: 056406
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 มีนาคม 2566
  จอง
6. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.14 
  Barcode: 056407
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.15 
  Barcode: 056408
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.16 
  Barcode: 056409
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.17 
  Barcode: 056410
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.18 
  Barcode: 056411
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.19 
  Barcode: 056412
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.2 
  Barcode: 056395
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.20 
  Barcode: 056413
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.21 
  Barcode: 057425
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.22 
  Barcode: 057426
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.23 
  Barcode: 057427
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.24 
  Barcode: 057428
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.25 
  Barcode: 057429
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.26 
  Barcode: 057430
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.27 
  Barcode: 057431
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.28 
  Barcode: 057432
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.29 
  Barcode: 057433
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.3 
  Barcode: 056396
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
24. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.30 
  Barcode: 057434
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
  จอง
25. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.31 
  Barcode: 057435
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
26. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.32 
  Barcode: 057436
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
27. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.33 
  Barcode: 057437
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
28. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.34 
  Barcode: 057438
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
29. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.35 
  Barcode: 057439
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
30. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.36 
  Barcode: 057440
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
31. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.37 
  Barcode: 057441
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
32. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.38 
  Barcode: 057442
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
33. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.39 
  Barcode: 057443
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
34. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.4 
  Barcode: 056397
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
35. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.40 
  Barcode: 057444
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
36. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.5 
  Barcode: 056398
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
37. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.6 
  Barcode: 056399
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
38. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.7 
  Barcode: 056400
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
39. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.8 
  Barcode: 056401
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
40. หนังสือ
หนังสือ
WY105 บ465ภ 2559 c.9 
  Barcode: 056402
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บุญทิพย์ สิริธรังศรี]

    หัวเรื่อง [ภาวะผู้นำ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ภาวะผู้นำของพยาบ..
Bib 13399124178

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.