เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย หน่วยที่ 11-15 / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
 ISBN  9786161601270(ล.3)
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
 เลขหมู่  WB541 ม246อ ล.3 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  1,078 : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย หน่วยที่ 11-15
 หัวเรื่อง  การนวด
 หัวเรื่อง  การนวด --ไทย
 หัวเรื่อง  การนวด -- วิธีการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WB541 ม246อ ล.3 2557 c.1 
  Barcode: 055974
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WB541 ม246อ ล.3 2557 c.10 
  Barcode: 055983
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WB541 ม246อ ล.3 2557 c.2 
  Barcode: 055975
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WB541 ม246อ ล.3 2557 c.3 
  Barcode: 055976
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WB541 ม246อ ล.3 2557 c.4 
  Barcode: 055977
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WB541 ม246อ ล.3 2557 c.5 
  Barcode: 055978
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WB541 ม246อ ล.3 2557 c.6 
  Barcode: 055979
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WB541 ม246อ ล.3 2557 c.7 
  Barcode: 055980
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WB541 ม246อ ล.3 2557 c.8 
  Barcode: 055981
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WB541 ม246อ ล.3 2557 c.9 
  Barcode: 055982
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การนวด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุดว..
Bib 13399124153

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.