เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ภัทรา ซูริค
 ชื่อเรื่อง 
การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม / ภัทรา ซูริค
 ISBN  978-616-42-9822-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์, 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  223 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ--ไทย
 หัวเรื่อง  นโยบายสาธารณสุข
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมสุขภาพ--ไทย
 หัวเรื่อง  สุขภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.1 
  Barcode: 056139
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.10 
  Barcode: 056148
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.11 
  Barcode: 059025
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.12 
  Barcode: 059026
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.13 
  Barcode: 059027
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.14 
  Barcode: 059028
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.15 
  Barcode: 059029
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.16 
  Barcode: 061087
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.17 
  Barcode: 061088
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.18 
  Barcode: 061089
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.19 
  Barcode: 061090
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.2 
  Barcode: 056140
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.20 
  Barcode: 061091
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.21 
  Barcode: 061226
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.22 
  Barcode: 061227
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.23 
  Barcode: 061228
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.24 
  Barcode: 061229
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.25 
  Barcode: 061230
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.26 
  Barcode: 063395
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.27 
  Barcode: 063396
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.28 
  Barcode: 063397
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.29 
  Barcode: 063398
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.3 
  Barcode: 056141
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
24. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.30 
  Barcode: 063399
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.4 
  Barcode: 056142
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
26. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.5 
  Barcode: 056143
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
27. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.6 
  Barcode: 056144
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
28. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.7 
  Barcode: 056145
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
29. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.8 
  Barcode: 056146
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
30. หนังสือ
หนังสือ
WA540.JT3 ภ374ก 2560 c.9 
  Barcode: 056147
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [นโยบายสาธารณสุข]
    หัวเรื่อง [สุขภาพ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การสร้างเสริมสุข..
Bib 13399124127

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.