เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล= Leadership and Nursing Administration / บรรณาธิการ, อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Leadership and Nursing Administration
 ISBN  978-616-39-8148-6
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : คณะพยาบาลษาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งแรก
 ลักษณะทางกายภาพ  234 หน้า
 หมายเหตุ  Contents: แนวคิดการจัดการและทฤษฎีองค์การ ... แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ ... กระบวนการภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ... การจัดการคุณภาพทางการพยาบาล ... การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: เทคโนโลยีสารสนเทศ ... การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: การเงินและพัสดุ ... การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: บุคลากรทางการพยาบาล ... แนวคิดและเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ ... การจัดการเวลา ... การจัดการกับความเครียด ... การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ... การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ... การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล ... การจัดการหอผู้ป่วย ... กระบวนการนโยบายและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย ... แนวโน้มภาวะผู้นำและการจัดการทางพยาบาล
 หัวเรื่อง  Leadership
 หัวเรื่อง  Nursing
 หัวเรื่อง  บทบาท
 หัวเรื่อง  การพยาบาล --การจัดการ
 หัวเรื่อง  ภาวะผู้นำ
 ผู้แต่งร่วม  อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.1 
  Barcode: 055048
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.10 
  Barcode: 055057
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.11 
  Barcode: 055058
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.12 
  Barcode: 055059
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.13 
  Barcode: 055060
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.14 
  Barcode: 055061
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.15 
  Barcode: 055062
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.16 
  Barcode: 055063
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.17 
  Barcode: 055064
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.18 
  Barcode: 055065
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.19 
  Barcode: 055066
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.2 
  Barcode: 055049
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.20 
  Barcode: 055067
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.3 
  Barcode: 055050
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.4 
  Barcode: 055051
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.5 
  Barcode: 055052
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 7 มกราคม 2566
  จอง
17. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.6 
  Barcode: 055053
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.7 
  Barcode: 055054
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.8 
  Barcode: 055055
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
WY105 ภ476 2560 c.9 
  Barcode: 055056
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Leadership]
    หัวเรื่อง [Nursing]
    หัวเรื่อง [บทบาท]
    หัวเรื่อง [ภาวะผู้นำ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ภาวะผู้นำและการจ..
Bib 13399124053

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.