เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  สมบูรณ์ มหาจิตร
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์/ สมบูรณ์ มหาจิตร, รัชนก ทรงทรัพย์ และอภิสรา สอนเมือง.
 เลขเรียก  SERAILS
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า,71-91
 หัวเรื่อง  การบริหาร
 หัวเรื่อง  ความเสี่ยง
 หัวเรื่อง  ห้องผ่าตัด
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 ผู้แต่งร่วม  รัชนก ทรงทรัพย์
 ผู้แต่งร่วม  อภิสรา สอนเมือง
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารกองการพยาบาล = Journal of nursing division [(SERIALS ปีที่, 44 ฉบับที่ 1 - 3 พ.ศ. 2560)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การบริหาร]
    หัวเรื่อง [ความเสี่ยง]
    หัวเรื่อง [ห้องผ่าตัด]
    หัวเรื่อง [โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพัฒนารูปแบบกา..
Bib 13399123974

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.