เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  จินตนา สุวิทวัส
 ชื่อเรื่อง 
การใช้กระบวนการพยาบาลในการบริหารยาเพื่อป้องกันอันตรกิริยาระหว่างอาหารกับยาแผนปัจจุบันในผู้สูงอายุ/ จินตนา สุวิทวัส.
 เลขเรียก  SEEAILS
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า,131-136
 หัวเรื่อง  กระบวนการพยาบาล
 หัวเรื่อง  อันตรกิริยา
 หัวเรื่อง  ยาแผนปัจจุบัน
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ = Sonklanakarind journal ofnursing [(วารสาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1-4 ปีพ.ศ. 2560)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [จินตนา สุวิทวัส]

    หัวเรื่อง [กระบวนการพยาบาล]
    หัวเรื่อง [ผู้สูงอายุ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การใช้กระบวนการพ..
Bib 13399123922

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.