เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อธิป ลิขิตลิลิต
 ชื่อเรื่อง 
อนุมูลอิสระ : แหล่งกำเนิดและการเกิดโรค / อธิป ลิขิตลิลิต
 ISBN  978-616-37-4507-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  130 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง  Antioxidants
 หัวเรื่อง  อนุมูลอิสระ
 หัวเรื่อง  แอนติออกซิแดนท์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาชีวเคมี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.1 
  Barcode: 050647
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.10 
  Barcode: 065863
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.11 
  Barcode: 065864
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.12 
  Barcode: 065865
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.13 
  Barcode: 065866
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.14 
  Barcode: 065867
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.15 
  Barcode: 065868
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.16 
  Barcode: 065869
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
9. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.17 
  Barcode: 065870
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.18 
  Barcode: 065871
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.19 
  Barcode: 065872
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
12. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.2 
  Barcode: 050648
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
13. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.20 
  Barcode: 065873
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.21 
  Barcode: 065874
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
15. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.22 
  Barcode: 065875
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
16. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.23 
  Barcode: 065876
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
17. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.24 
  Barcode: 065877
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.25 
  Barcode: 065878
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.3 
  Barcode: 050649
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
20. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.4 
  Barcode: 050650
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
21. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.5 
  Barcode: 050651
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
22. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.6 
  Barcode: 065859
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
23. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.7 
  Barcode: 065860
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
24. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.8 
  Barcode: 065861
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
25. หนังสือ
หนังสือ
QU130.5 อ146อ 2557 c.9 
  Barcode: 065862
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อนุมูลอิสระ แหล..
Bib 13399122915

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.