เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  วนิดา โชควาณิชย์พงษ์
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาล ศูนย์บริหารยาเคมีบำบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ/ วนิดา โชควาณิชย์พงษ์, อลิสา ช่วงอรุณ และโชติรส วงศ์สายเชื้อ
 เลขเรียก  SERAILS
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า,63-82
 หัวเรื่อง  การนิเทศ
 หัวเรื่อง  เคมีบำบัด
 หัวเรื่อง  สถาบันมะเร็ง
 ผู้แต่งร่วม  อลิสา ช่วงอรุณ
 ผู้แต่งร่วม  โชติรส วงศ์สายเชื้อ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารกองการพยาบาล = Journal of nursing division [(SERIALS ปีที่, 41 ฉบับที่, 3 พ.ศ, 2557)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การนิเทศ]
    หัวเรื่อง [เคมีบำบัด]
    หัวเรื่อง [สถาบันมะเร็ง]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพัฒนาระบบการน..
Bib 13399122455

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.