เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  วิลาวัณย์ พิเชียรเสถึยร
 ชื่อเรื่อง 
พัฒนาการของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ/ วิลาวัณย์ พิเชียรเสถึยร
 เลขเรียก  SERIALS
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า,23-30
 หัวเรื่อง  ู--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ู--ผู้ป่วย--การติดเชื้อ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย [(SERIALS ปีที, 1 ฉบับที่, 1 พ.ศ, 2557)]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พัฒนาการของผู้ปฏ..
Bib 13399122343

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.