เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  อรดี โชติเสน
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื่้อเอสไอวี/เอดส์กรณีศึกษาโรงพยาาลสิรินธรสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร= Factors Related to people tiving with HIV/AIDS behaviors at sirindhorn Hospital,Medical Service Department,Bangkok Metropalitan Administration/ อรดี โชติเสน,ุสุรเดช ประดิษฐบาทุกา,อารี ชีวเกษมสุข
 เลขเรียก  บทความวิชาการ
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า,41-50
 หัวเรื่อง  เอดส์
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมสุขภาพ
 หัวเรื่อง  ู--กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม
 ผู้แต่งร่วม  สุรเดช ประดิษฐบาทุกา
 ผู้แต่งร่วม  อารี ชีวเกษมสุข
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพยาบาลกองทัพบก-พยาบาลทหารบก = The Royal Thai army journal ofnursing [()]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เอดส์]
    หัวเรื่อง [พฤติกรรมสุขภาพ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยที่มีความส..
Bib 13399122335

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.