เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
 ผู้แต่ง  สายสมร เฉลยกิตติ
 ชื่อเรื่อง 
ครอบครัวบำบัด: การให้การปรึกษาและการเสริมสร้างพลังการคิดเชิงบวกในครอบครัว= Family Therapy : Counseling and Empowerment of positive thinking in family/ สายสมร เฉลยกิตติ,นริสา วงศ์พนารักษ์
 เลขเรียก  บทความวิชาการ
 ลักษณะทางกายภาพ  หน้า,14-21
 หัวเรื่อง  ครอบครัว--โรค
 หัวเรื่อง  ครอบครัวบำบัด
 ผู้แต่งร่วม  นริสา วงศ์พนารักษ์
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารพยาบาลกองทัพบก-พยาบาลทหารบก = The Royal Thai army journal ofnursing [()]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สายสมร เฉลยกิตติ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ครอบครัวบำบัด กา..
Bib 13399122332

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.