เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code กลับ
mysqli: Duplicate entry '144687698' for key 'PRIMARY'
insert into sessionval set
	sessionid='cdkd2guebq2mnr94jqv4n7p882',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1701588543',
	ipset='1.179.131.153',
	val='a:1:{i:0;s:11:\"13399120821\";}'
	
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
สุขภาพคนไทย 2556 : ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง / สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ เพิ่มพลังพลเมือง
 ISBN  978-616-27-9202-1
 พิมพ์ลักษณ์  นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  195 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  ชื่อเรื่องจากปก : ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง
 หมายเหตุ  ฉบับครบรอบ 1 ทศวรรษ
 หัวเรื่อง  ความขัดแย้งทางการเมือง
 หัวเรื่อง  การก่อการร้าย--ไทย (ภาคใต้)
 หัวเรื่อง  การปฏิรูปสังคม--ไทย
 หัวเรื่อง  ความยุติธรรมทางสังคม
 หัวเรื่อง  นโยบายด้านสาธารณสุข
 หัวเรื่อง  ดัชนีสุขภาพ
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมทางเพศ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA100 ส743 2556  
  Barcode: 042485
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WA100 ส743 2556 ฉ.2 
  Barcode: 042486
ห้องสมุดหลัก
►หนังสือทางการแพทย์การพยาบาล
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความขัดแย้งทางการเมือง]
    หัวเรื่อง [ความยุติธรรมทางสังคม]
    หัวเรื่อง [นโยบายด้านสาธารณสุข]
    หัวเรื่อง [ดัชนีสุขภาพ]
    หัวเรื่อง [พฤติกรรมทางเพศ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สุขภาพคนไทย 2556..
Bib 13399120821

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา. All Rights Reserved.